klubbmemento.com

klubbmemento.com

Grand Finale!!!

NyheterPosted by m. mori Sun, March 26, 2017 18:30:16

Det här året kommer att bli Klubb Mementos sista år som konsertarrangör. Den mesta kraften lägger vi därför på en avslutande Mementofestival, som kommer att äga rum lördagen den 28 oktober på Eskilstuna konstmuseum. Planeringen är i full gång och festivalen kommer att innehålla deltagande av musiker som en gång var med och startade det som kom att bli Eskilstunas alternativa musikscen. Vi återkommer med mer detaljerad info längre fram.

//

This will be the last year for Klubb Memento as a concert organizer. We’ll concentrate our forces on a final Mementofestival, which will take place on Saturday 28 October at Eskilstuna Art Museum. The planning is in full swing and the festival will feature the participation of musicians who once co-founded what came to be Eskilstuna’s alternative music scene. We’ll return with more detailed information later on.

  • Comments(0)//www.klubbmemento.com/#post49
Next »